komitetas, siekdamas supaprastinti bendravimą tarp ankstesniojo ir dabartinio auditoriaus, parengė rekomendacinio pobūdžio klausimus ankstesniam auditoriui. Kviečiame susipažinti čia.