LAR audito komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas "Dėl auditoriaus išvados ir audito ataskaitos teikimo Juridinių asmenų registrui". Svarstant šį klausimą, dalyvavo Juridinių asmenų registrų atstovė Eglė Braževičienė.

LAR administracija rengia išsamią instrukciją, kaip elektroniniu parašu pasirašyti auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą. Šiuo metu išsamesnę informaciją galite rasti LAR audito komiteto posėdžio Nr. 8 protokole (8.1. klausimas).