2011-06-23

Lietuvos auditorių rūmų tvarkomi auditorių ir audito įmonių sąrašai yra vienintelis oficialus informacijos šaltinis, kuriame turėtų būti pateikiama pati aktualiausia informacija apie auditorius ir audito įmones.
Siekdami, kad visuomenė nebūtų klaidinama dėl galimai pasenusių duomenų, primename, kad Audito įstatyme yra numatyta pareiga auditoriams ir audito įmonėms pranešti LAR apie duomenų, nurodytų Audito įstatymo 23 ir 24 straipsniuose, pasikeitimus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo dienos.
Raginame visus auditorius ir audito įmones peržiūrėti sąraše paskelbtus duomenis ir esant neatitikimams, informaciją Lietuvos auditorių rūmams pateikti kuo skubiau.
Pranešimas dėl auditoriaus duomenų pasikeitimo
Pranešimas dėl audito įmonės duomenų pasikeitimo

Atkreipiame dėmesį, kad už nustatytų pareigų nevykdymą Audito įstatymo 13 ir 21 straipsniuose yra numatyta galimybė inicijuoti auditoriaus ar audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo procedūrą.