Kviečiame susipažinti su Audito ir apskaitos tarnybos apžvalga dėl viešojo intereso įmonių 2008 m. finansinių ataskaitų auditorių išvadų