Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolas Nr. 1, 2014-06-06.

Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolas Nr. 1, 2013-12-13.
Pateikiame papildomą medžiagą prie 2013-12-13 visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolo Nr. 1.

Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolas Nr. 1, 2012-12-14.
Pateikiame papildomą medžiagą prie 2012-12-14 visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolo Nr. 1.

Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolas Nr. 1, 2011-12-09.
Pateikiame papildomą medžiagą prie 2011-12-09 visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolo Nr. 1

Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolas Nr. 3, 2010-12-10
Pateikiame papildomą medžiagą prie 2010-12-10 visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolo Nr. 3

Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolas Nr. 2, 2010-10-22

Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolas Nr. 1, 2010-01-15
Kviečiame susipažinti su Etikos komiteto pranešimu, pateiktu 2010-01-15 visuotiniame Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkime

Visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolas Nr. 1, 2009-09-18
Pateikiame papildomą medžiagą prie 2009-09-18 visuotinio Lietuvos auditorių rūmų narių susirinkimo protokolo Nr. 1

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 1, 2008-09-12
Pateikiame papildomą medžiagą prie Visuotinio LAR narių susirinkimo, kuris vyko 2008-09-12 d., protokolo Nr.1.

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 1, 2007-09-14
Pateikiame papildomą medžiagą prie Visuotinio LAR narių susirinkimo, kuris vyko 2007-09-14 d., protokolo Nr.1.

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 2, 2006-10-06
Pateikiame papildomą medžiagą prie Visuotinio LAR narių susirinkimo, kuris vyko 2006-10-06 d., protokolo Nr.2.

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 1, 2006-05-04

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 3, 2005-10-14

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 1, 2005-09-23

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 3, 2004-07-02

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 1, 2004-04-02

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 3, 2002-05-03

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 2, 2002-04-26

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 3, 2002-01-11

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 2, 2001-04-21

Visuotinio susirinkimo protokolas Nr. 1, 2000-06-16