Kviečiame susipažinti su Vertybinių popierių komisijos 2009-12-10 raštu dėl informacijos, susijusios su finansinėmis priemonėmis, atskleidimo reikalavimų. Vertybinių popierių komisija informuoja apie Europos vertybinių popierių rinkų priežiūros institucijų komiteto paskelbtą ataskaitą ir atkreipia dėmesį, kad dauguma vertinimui atrinktų bendrovių nesilaikė 7 TFAS „Finansinės priemonės: atskleidimas“ nustatytų privalomų informacijos atskleidimo reikalavimų, tačiau tik dėl 2 proc. bendrovių buvo pareikštos sąlyginės auditoriaus nuomonės dėl finansinių ataskaitų neatitikimo tarptautiniams apskaitos standartams ir tik dėl 10 proc. bendrovių auditoriaus išvadose buvo pateikti dalyko pabrėžimai. Plačiau galima susipažinti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos interneto svetainėje.