Kviečiame susipažinti su 2009-06-25 d. Audito komiteto pranešimu Dėl naujos auditoriaus išvados, kai audituotos finansinės ataskaitos buvo įmonės vadovybės pakoreguotos. Šiame pranešime Audito komitetas pateikia rekomendacijas dėl auditoriaus išvados tikslinimo kai audito klientas, pakoregavęs audituotą finansinių ataskaitų rinkinį, prašo išleisti naują auditoriaus išvadą.