2009 m. birželio 29 d. Prezidiumo posėdyje Nr. 12 buvo nutarta sudaryti darbo grupę LAR strateginio plano ir LAR statuto projektams parengti. Kviečiame auditorius dalyvauti minėtos darbo grupės veikloje.
Norintys dalyvauti gali registruotis el. paštu lar@lar.lt iki š. m. liepos 10 d.