2009 m. birželio 29 d. Prezidiumo posėdyje Nr. 12 buvo nutarta sudaryti darbo grupę dėl LR audito įstatymo pakeitimo. Kviečiame auditorius dalyvauti minėtos darbo grupės veikloje.
Norintys dalyvauti gali registruotis el. paštu lar@lar.lt iki š. m. liepos 10 d.