Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis LR audito įstatymo 60 str. 2 d.: audito įmonės kasmet iki birželio 30 d. sumoka atskaitymus LAR, kurie sudaro 0,2 proc. pajamų, gautų už atliktą auditą, bet ne mažiau kaip 0,5 minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios tų metų sausio 1 dieną.
Maloniai prašome LAR funkcijų vykdymo mokestį sumokėti iki š. m. birželio 30 d. į Lietuvos auditorių rūmų (į. k. 125262221) AB SEB banko a/s Nr. LT03 7044 0600 0143 2346, mokėjimo pavedime nurodant „LAR funkcijų vykdymo mokestis“.