Kviečiame dalyvauti darbo grupės (Auditoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, ir Kriterijų, kuriais piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąlyginių požymių projektų tobulinimui) veikloje.
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas nutarė sudaryti darbo grupę Auditoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, ir Kriterijų, kuriais piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąlyginių požymių projektų tobulinimui. Kviečiame auditorius dalyvauti sudaromos darbo grupės veikloje.
Prašymus dalyvauti minėtos darbo grupės veikloje prašome pateikti el. paštu vidmantas.satkus@lar.lt iki 2009 m. balandžio 24 d.