Kviečiame dalyvauti darbo grupės (Tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržvalgos užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų taikymo teikiant užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas metodikos parengimui) veikloje.
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumas nutarė sudaryti darbo grupę Tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržvalgos užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų taikymo teikiant užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas metodikos parengimui. Kviečiame auditorius dalyvauti sudaromos darbo grupės veikloje.
Prašymus dalyvauti minėtos darbo grupės veikloje prašome pateikti el. paštu vidmantas.satkus@lar.lt iki 2009 m. balandžio 20 d.