Kviečiame susipažinti su VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos raštu Dėl paklausimo.
Klausta:
1) Jei laikotarpiu, kuriuo audito įmonė neužsiima audito veikla, audito įmonė neapdraus savo civilinės atsakomybės, ar jai būtų taikomos sankcijos?
2) Jei audito įmonė privalo drausti savo civilinę atsakomybę net ir tuo laikotarpiu, kai nevykdo audito veiklos, ką audito įmonė tuo metu draudžia?
3) Jei audito įmonė privalo drausti savo civilinę atsakomybę net ir tuo laikotarpiu, kai nevykdo audito veiklos, kokiu civilinės atsakomybės draudimu turėtų būti draudžiama audito įmonės veikla?
Atsakyta:
1) Audito įstatymo 20 str. 1 dalyje nustatyta, kad audito įmonė privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę bendrosios civilinės atsakomybės ir (arba) privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Jei audito įmonė neapdraudžia savo civilinės atsakomybės, ji vadovaujantis Audito įstatymo 22 str. 1 dalies 2 punktu netenka audito įmonės pažymėjimo ir yra išbraukiama iš audito įmonių sąrašo.
2) Suteikiant teisę vykdyti audito veiklą reikalaujama papildomų garantijų (tame tarpe ir civilinės atsakomybės draudimo) neatsižvelgiant į tai, ar šia teise bus pasinaudojama ir ar audito įmonė faktiškai vykdys audito veiklą. Civilinės atsakomybės draudimo objektą apibrėžia Audito įstatymo 20 str.
3) Kadangi Audito įstatyme nėra nustatyta civilinės atsakomybės draudimo rūšis audito įmonėms, neatliekančioms audito, jos, atsižvelgdamos į ateityje planuojamo atlikti audito pobūdi, turi pasirinkti vieną iš Audito įstatymo 20 str. 2, 3 ar 4 dalyje nustatytų civilinės atsakomybės draudimo rūšių.