Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos (toliau – Komisijos) raštu Dėl TFAS taikymo priežiūros.
Šiuo raštu:
    -   atkreipiamas auditorių, kurie atlieka bankų, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų auditą, dėmesys, kad Komisija vykdo TFAS taikymo priežiūrą, ir
    -   primenama, kad auditoriai, atlikę bankų, kurių vertybiniais popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, finansinių ataskaitų auditą ir parengę audito ataskaitą, turi ją pateikti Komisijai.