Lietuvos auditorių rūmai kiekvienais metais organizuoja Vasaros konferenciją. Šiais metais nuspręsta Vasaros konferenciją organizuoti birželio 5 - 6 dienomis. 
Prašome auditorius prisidėti prie Vasaros konferencijos organizavimo, aktyviai dalyvaujant Organizacinio komiteto veikloje.
Prašymus pateikti  el. paštu inga.norkeviciene@lar.lt iki 2009 m. kovo 23 d.