Kviečiame susipažinti su 2009-02-20 d. Audito komiteto pranešimu Dėl 2008 metų finansinių ataskaitų audito auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų. Šiame pranešime Audito komitetas atkreipia auditorių dėmesį dėl pasitaikančių klaidų audito išvadose ir audito ataskaitose.