Kviečiame susipažinti su LAR audito komiteto parengtu Auditoriaus išvados pavyzdžiu, atitinkančiu 13-ojo NAS "Auditoriaus išvada" bendruosius reikalavimus ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimus, kurie įsigaliojo 2008 m. rugsėjo 1 d. (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098).