LAR gavo Finansų  ministerijos raštą dėl apskaitos supaprastinimo labai mažoms įmonėms, kuriuo prašo pateikti  nuomonę dėl labai mažų  įmonių finansinių ataskaitų  reikalingumo. Prašome Jūsų pateikti savo nuomonę užpildant Finansų ministerijos parengtą klausimyną iki 2009 m. vasario 10 dienos.