Lietuvos auditorių rūmai parengė Audito rinkos apžvalgą už 2008 metus. Kviečiame susipažinti.