Lietuvos auditorių rūmai šiais metais tapo pilnateisiais Tarptautinės buhalterių federacijos nariais (nuotrauka iš susitikimo).