Informuojame, kad Lietuvos auditorių rūmų išleistas leidinys "Buhalterių profesionalų etikos kodeksas. Tarptautiniai audito standartai", kuriame pateikiami 2004 m. sausio 1 d. TBF pareiškimai, parduodamas už 10 Lt (be PVM) kainą. Šį leidinį siūlome įsigyti pas mus.