Informuojame, kad š. m. rugsėjo 12 d. šaukiamas visuotinis LAR narių susirinkimas.
Susirinkimo vieta: „Karolinos“ konferencijų centras, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius.
Registracijos pradžia: 9.00 val.
Susirinkimo pradžia: 10.00 val.
Kviečiame siūlyti kandidatus į:
LAR prezidento pareigas
LAR prezidiumo narius
Etikos komiteto narius
Kandidatūros bus pristatomos ir tvirtinamos visuotiniame LAR narių susirinkime 2008-09-12. Papildomą informaciją susijusią su visuotiniu LAR narių susirinkimu rasite prisiregistravę mūsų internetiniame tinklalapyje.