Informuojame, kad Lietuvos auditorių rūmai parengė šiuos projektus:
Lietuvos auditorių rūmų statutas
Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo darbo reglamentas
Auditorių garbės teismo nuostatai
Kviečiame auditorius susipažinti ir iki 2008 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos auditorių rūmams pateikti savo pastabas ar pasiūlymus dėl minėtų projektų.