Kviečiame susipažinti su jau priimtu LR audito įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 82-3233). Šis įstatymas įsigalioja 2008 m. rugsėjo 1 d., o iki 2008 m. spalio 1 d. turės būti parengti ir patvirtinti įstatymo įgyvendinimui reikalingi teisės aktai.