Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (Žin., 2008, Nr. 82-3256), kuriuo patvirtino:
- Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašą;
- Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai aprašą.