2008-06-05 Lietuvos Respublikos Vyriausybė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu patvirtino Kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisykles. Taisyklės reglamentuoja registracijos žurnalų tvarkymą, registruojamus duomenis, registracijos žurnalų tvarkytojų pareigas ir registracijos žurnalų tvarkymo tikrinimą. Taisyklės yra privalomos auditoriams (kaip kitiems subjektams), todėl kviečiame susipažinti ir jų laikyti.