Europos Komisija paskelbė Rekomendaciją dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių civilinės atsakomybės ribojimo.
Šios rekomendacijos pagrindinis tikslas – paskatinti audito įmonių augimą konkurencingoje rinkoje. Ja siekiama apsaugoti Europos kapitalo rinkas užtikrinant, kad audito įmonės galėtų atlikti bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, auditus.
Rekomendacija palieka teisę valstybei narei apsispręsti dėl tinkamiausio būdo auditorių ir audito įmonių atsakomybei riboti  ir apibūdina pagrindinius principus, kad atsakomybės ribojimas būtų teisingas auditorių, audituojamų įmonių, investuotojų ir kitų suinteresuotųjų atžvilgiu. Kviečiame susipažinti.