Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbta 2008-03-11 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2008/30/EB iš dalies keičianti Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais.