Kviečiame susipažinti su LR vertybinių popierių komisijos 2008-02-06 raštu dėl Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymo priežiūros. Rašte siūloma auditoriams Audito ataskaitoje detaliau pateikti informaciją apie auditoriaus išvadoje pareikštą sąlyginę nuomonę dėl TFAS nesilaikymo.