Audito komitetas patvirtino LAR parengtą Nacionalinių ir Tarptautinių audito standartų palyginimą (atliekant finansinės atskaitomybės auditą už laikotarpius, prasidedančius nuo 2007-01-01). Dokumente nurodomas Nacionalinių audito standartų atitikimas Tarptautiniams audito standartams, pateikiant pagrindinius skirtumus. Kviečiame susipažinti.