Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas parengė Pranešimo projektą (2007/2254(INI))  dėl supaprastintos bendrovių verslo aplinkos bendrovių teisės, apskaitos ir audito srityse, kuriame pritariama 2007-07-10 Komisijos Komunikate (COM(2007)394) išreikštam bendram požiūriui.
Europos buhalterių federacija (FEE) parengė savo atsakymą į tai (anglų kalba). Kviečiame susipažinti su LAR parengta šių dokumentų apžvalga.