Tarptautinės buhalterių federacijos Mažų ir vidutinių praktikų komitetas paskelbė taikymo vadovą „Tarptautinių audito standartų taikymo mažų ir vidutinių įmonių auditams vadovas“. Tai vienas iš pirmųjų vadovų, kuris padės mažoms ir vidutinėms praktikoms bei kitiems mažų ir vidutinių įmonių auditoriams taikyti Tarptautinius audito standartus (TSA) audituojant mažas ir vidutines įmones. Jame pateikiama detali standartų ir jų reikalavimų analizė mažų ir vidutinių įmonių auditų kontekste. Vadovas parengtas pagal 2006-12-31 galiojusius TSA.
TBF Mažų ir vidutinių praktikų komiteto vadovą galima rasti TBF interneto tinklalapyje http://www.ifac.org/Store/Details.tmpl?SID=1197644225547443.