Apibendrinus audito įmonių metinių veiklos ataskaitų duomenis už laikotarpį nuo 2006-06-01 iki 2007-05-31 Lietuvos auditorių rūmai parengė Audito rinkos apžvalgą. Kviečiame susipažinti.