Šioje skiltyje pateikiama informacija apie LAR siūlomus įsigyti produktus:
 
ADD_IS – audito ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių informacinė sistema. Šią IS sudaro trys pagrindiniai moduliai: 
  • administravimo modulis, 
  • bylos ruošimo modulis, 
  • audito darbo dokumentų modulis. 
 
Ši informacinė sistema skirta atlikti įmonės, įstaigos audito procedūrą, prijungus konkrečius apskaitos duomenis, atliekamas auditas įvairiais pjūviais, galima apskaičiuoti veiklos sričių pelningumus. Yra įvairių šių rodiklių kryžminių pjūvių. Visos ataskaitos pateikiamos Microsoft Excel. Programa yra lietuvių ir anglų kalbomis.
 
KKV – kokybės kontrolės vadovas, kurio tikslas nustatyti kokybės kontrolės sistemą, kuri suteiktų pakankamą užtikrinimą, kad:   
  • audito įmonė ir jos personalas atitinka profesinius standartus, taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus; ir 
  • audito įmonės ar užduoties partnerių pateikiamos ataskaitos yra tinkamos pagal aplinkybes.

Kita – kiti LAR siūlomi produktai, pvz., Estijos auditorių rūmų sukurta ir platinama audito dokumentų informacinė sistema E-dok.