2007-11-28 LAR prezidentas G. Makuševas ir Rusijos auditorių rūmų prezidentas B. Sokolov pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Sutarties šalys įsipareigojo bendradarbiauti apskaitos, audito ir susijusiose srityse.
Rusijos auditorių rūmai, įkurti 2000 metais, akredituoti Rusijos federacijos Finansų ministerijos, šiuo metu yra viena didžiausių auditorių profesinių organizacijų, turinčių daugiau kaip 2000 narių. Daugiau informacijos apie šią profesinę organizaciją galima rasti interneto tinklalapyje www.new.aprussia.ru.