Kviečiame susipažinti su 2007-11-26 d. Audito komiteto pranešimu Dėl audito atlikimo ir pagal tarptautinius, ir pagal nacionalinius audito standartus.
Audito komitetas auditoriaus išvadoje rekomenduoja daryti nuorodą tik į vieną audito standartų rinkinį.