Europos Komisijos Vidaus rinkos generalinis direktoratas paskelbė nepriklausomą studiją “Nuosavybės taisyklės audito įmonėms ir jų pasekmės audito rinkos koncentracijai“. Studijoje analizuojama, ar pasikeitimai audito įmonių nuosavybės taisyklėse galėtų padidinti tarptautinių dalyvių skaičių audito rinkoje. Šiuo metu teisės aktų nustatyto audito direktyva (2006/43/EB) reikalauja, kad auditoriai turėtų daugumą balsavimo teisių audito įmonėje ir kontrolę valdyboje. Studija prisidės prie Vidaus rinkos generalinio direktorato darbo, siekiančio padidinti konkurenciją audito rinkoje.
Kviečiame susipažinti su studija (anglų kalba), kurią rasite adresu  http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/market/index_en.htm ir Europos Komisijos pranešimu (lietuvių kalba).