LAR patvirtino rekomenduojamą auditoriaus išvados formą, teikiamą atliekant Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 5.1, 5.2 (kai parama teikiama perskirstant asignavimus) priemonių, kurių įgyvendinančios institucijos funkcijas atlieka VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, finansuojamų projektų lėšų panaudojimo auditą tais atvejais, kai audito paslaugų teikimo sutartyje nėra numatyta išankstinio apmokėjimo už audito paslaugas.
LAR patvirtino rekomenduojamą auditoriaus išvados formą, teikiamą atliekant Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 5.1, 5.2 (kai parama teikiama perskirstant asignavimus) priemonių, kurių įgyvendinančios institucijos funkcijas atlieka VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, finansuojamų projektų lėšų panaudojimo auditą tais atvejais, kai audito paslaugų teikimo sutartyje nėra numatyta išankstinio apmokėjimo už audito paslaugas.