2007-10-05 įvyko Latvijos, Estijos ir Lietuvos auditorių organizacijų vadovų (Lietuvos auditorių rūmų prezidento Genadijaus Makuševo, Latvijos sertifikuotų auditorių asociacijos (sutr. LZRA) pirmininkės Kristīne Potapoviča ir Estijos auditorių valdybos (sutr. EAV) vykdančiojo direktoriaus Toomas Vapper) susitikimas Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito įgyvendinimo klausimais.
Direktyvos įgyvendinimas Pabaltijo valstybėse skiriasi. Š. m. spalio pradžioje Lietuvos Respublikos finansų ministerija pateikė LAR trečiąjį Audito įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, į kurį LAR pateikė savo pastabas ir pasiūlymus.
Latvijos valdžios institucijos iki šiol dar nėra parengę Audito įstatymo pakeitimo projekto. LZRA duomenimis, didelių išlaidų viešosios priežiūros sistemos kūrimui nėra numatoma kitų metų valstybės biudžete, todėl tikimasi tik minimalių auditorių profesijos reguliavimo pokyčių.
EAV jau apsvarstė Audito įstatymo pakeitimo projektą ir sutarimas su atsakinga ministerija nerastas tik dėl keleto klausimų. Didžiausią susirūpinimą Estijos profesinei organizacijai kelia tai, kad tuo pačiu įstatymu bus reguliuojami ne tik išorės, nepriklausomi auditoriai, bet ir vidaus auditoriai, buhalteriai ir valstybės auditoriai. Būtent kitų profesijų reguliavimo problemos ir stabdo tolesnį Audito įstatymo pakeitimo priėmimą Estijoje.