Kviečiame susipažinti su 2007-08-06 Europos buhalterių federacijos (sutr. FEE) laišku Europos Komisijai dėl Europos Komisijos darbo dokumento Nr.13/2007/EGAOB „Pirmosios idėjos apie naują rekomendaciją dėl kokybės užtikrinimo dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių / audito įmonių audituojančių bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose“ ( FEE laiškas (anglų kalba) ir LAR parengta FEE laiško apžvalga ).
Pastaba. Pirmoji FEE pozicija aptarta 2007-06-27 naujienose.