Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų direktoratas paskelbė atsakymų santrauką į viešą Konsultaciją dėl auditoriaus atsakomybės rėžimų Europos Sąjungoje galimos reformos. Šią Konsultaciją Europos Komisija vykdė 2007 m. sausio–kovo mėn. (žr. LAR tinklalapio 2007-04-04 naujienose).
Konsultacijos rezultatai rodo, kad: auditorių profesija mano, jog Europos Komisija turėtų imtis iniciatyvos dėl auditoriaus atsakomybės. Kiti respondentai iš valstybių, kuriose atsakomybės apribojimas jau įteisintas, taip pat palaiko Komisijos iniciatyvą šiuo klausimu, nors dauguma respondentų iš valstybių, kuriose apribojimo nėra, nepripažįsta tokio Komisijos veiksmo.
Atsižvelgiant į tai, kad skirtingi auditoriaus atsakomybės apribojimo pasirinkimai buvo siūlomi Konsultacijoje, auditorių profesija teikia pirmenybę atsakomybės apribojimui paremtam riba, nors kiti respondentai, kurie palaiko Europos Komisijos iniciatyvą, pritaria proporcingos atsakomybės idėjai.
Nepaisant to, kai kurie respondentai pabrėžė kad, jei Komisijos rekomendacija būtų priimta, tai ji turėtų suteikti daug lankstumo valstybei narei, pasirenkant priimtinausią atsakomybės apribojimo būdą.