Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtame 2007 metų Tarptautinių audito, užtikrinimo ir etikos pareiškimų vadove pateiktas TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso 290 skirsnio „Nepriklausomumas ir užtikrinimo užduotys“ pakeitimas. Kodekso pakeitimai susiję su tuo, kad Tarptautinė buhalterių etikos standartų valdyba peržiūrėjo „tinklo įmonės“ (angl. network firm) apibrėžimą taip, kad šis būtų suderintas su Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2006/43/EB. Peržiūrėtas apibrėžimas bus taikomas 2008 m. gruodžio 31 d. ir vėliau parengtoms užtikrinimo užduočių išvadoms.

Kviečiame susipažinti su TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso 290 skirsnio „Nepriklausomumas ir užtikrinimo užduotys“ pakeitimu, kuris yra priedas prie 2006 metais LAR išversto TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso.