Europos buhalterių federacija (sutr. FEE) išplatino savo poziciją dėl Europos Komisijos darbo dokumento Nr.13/2007/EGAOB „Pirmosios idėjos apie naują rekomendaciją dėl kokybės užtikrinimo dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių / audito įmonių audituojančių bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose“.
Kviečiame susipažinti su FEE pozicija (anglų kalba) ir LAR parengta EK darbo dokumento apžvalga.