Š.m. gegužės 21– birželio 1 d. Lietuvoje lankosi Pasaulio banko ekspertai, kurie rengia Standartų ir kodeksų laikymosi Lietuvoje ataskaitą (angl. Report on Observance of Standard and Codes, sutr. ROSC).
Tarptautiniai ekspertai įvertins mūsų šalies apskaitos ir audito standartus/praktiką pagal tarptautiniu mastu pripažintus pagrindus, pateiks rekomendacijas siekiant padėti suderinti esamas praktikas su geriausiomis tarptautinėmis praktikomis. Kadangi Lietuva yra ES valstybė narė, šio projekto metu taip pat bus vertinama kaip Lietuvoje įgyvendinami susiję ES teises aktai.