Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba (toliau – TAUSV) išleido pranešimą dėl auditoriaus išvados atliekant specialios paskirties audito užduotis. Šio pranešimo tikslas yra patarti auditoriams, kurie, atlikę specialios paskirties audito užduotis, teikia auditoriaus išvadą, kad ši atitiktų auditoriaus išvados formą, pateiktą 700-ojo TSA „Nepriklausomo auditoriaus išvada apie visą bendrosios paskirties finansinės atskaitomybės rinkinį“ 60 pastraipoje.
TAUSV pranešimas ir 800-ojo TSA auditoriaus išvadų pavyzdžiai (anglų kalba).