Tarptautinis mokymo komiteto prie Tarptautinės buhalterių federacijos misija yra ,,atstovauti visuomenės interesams pasauliniu mastu skatinant buhalterių profesionalų mokymosi ir tobulinimosi pažangą, nukreiptą į suderintus standartus“. Komitetas sukurtas tam, kad rengtų standartus, gaires ir kitus informacinius dokumentus apie buhalterių profesionalų mokymąsi ir apmokymą iki kvalifikacijos įgijimo ir apie buhalterio profesijos narių tęstinį profesinį mokymąsi bei tobulinimąsi.
Tarptautiniai mokymosi standartai buhalteriams profesionalams nustato tikslus, kuriuos, tikimasi, organizacijos narės pasieks rengdamos buhalterius profesionalus ir vykdydamos jų tęstinį tobulinimą. Standartai nustato pagrindinius mokymosi ir tobulinimosi turinio ir proceso elementus tuo lygiu, kuris, tikimasi, bus pripažintas, priimtas ir taikomas tarptautiniu mastu. Taigi Tarptautinės buhalterių federacijos organizacijos narės į šiuos reikalavimus privalo atsižvelgti.
Kviečiame susipažinti su Tarptautiniais mokymosi standartais buhalteriams profesionalams, kuriuos į lietuvių kalba išvertė Lietuvos auditorių rūmai.