2007-04-25 Lietuvos auditorių rūmuose lankėsi Tarptautinės buhalterių federacijos (angl. IFAC) Organizacijų narių laikymosi skyriaus vyr. techninė vadybininkė Sylvia Barrett. Pagrindinis susitikimo klausimas – LAR pilna narystė TBF ir TBF narystės įsipareigojimų laikymasis.
Visos TBF organizacijos narės dalyvauja 3 dalių Laikymosi programoje, kuria siekiama išsiaiškinti, kaip yra vykdomi TBF narystės įsipareigojimų nurodymai (sutr. SMO). 1-oji Laikymosi programos dalis „Reguliavimo ir standartų rengimo sistemos vertinimas“ buvo vykdoma 2004 metais, 2-oji Laikymosi programos dalis „SMO laikymosi savęs-vertinimas“ vykdyta 2006 metais, kurios metu buvo prašoma TBF organizacijų narių užpildyti savęs vertinimo klausimynus apie jų pastangas skatinant ir diegiant tarptautinius standartus, išleistus TBF ir Tarptautinės apskaitos standartų valdybos, bei kokybės užtikrinimo, tyrimo ir disciplinos programas, stebinčias profesinių standartų laikymąsi. 3-oji Laikymosi programos dalis „Veiksmų planai“ skirta veiksmams dėl trūkumų, identifikuotų 2-oje programos dalyje, numatyti.
Be to, susitikime aptartos Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto audito nuostatų perkėlimo ir auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros sistemos kūrimo problemos Lietuvoje. TBF atstovės nuomone, kuriant viešosios priežiūros sistemą Lietuvoje turėtų būti vertinama LAR įgyta patirtis profesinės veiklos reguliavimo srityje ir numatomos gairės jos tobulinimui.