Europos Komisija išleido du dokumentus: „Apskaitos taisyklių supaprastinimas mažoms ir vidutinėms bendrovėms – Diskusija dėl galimo Ketvirtosios ir Septintosios bendrovių teisės Direktyvų pakeitimo“ ir „Paprastesnio ir svarbesnio audito mažoms ir vidutinėms įmonėms nustatymas, pagrindas diskusijai (projektas)“. EK dokumente dėl supaprastinimo apskaitos srityje, siūloma a) padidinti mažų ir vidutinių bendrovių ribą, b) praplėsti išimtis mažoms ir vidutinėms bendrovėms, c) keisti ir pašalinti pasirinkimo teises, d) supaprastinti apskaitos reikalavimus mažoms ir vidutinėms bendrovėms, e) sumažinti atskleidimo reikalavimus. Tuo tarpu EK dokumente dėl supaprastinimo audito srityje, siūloma pakeisti ir pašalinti pasirinkimo teises Bendrovių teisės direktyvose, t. y. padidinti atleidimą nuo audito iki vidutinių įmonių, nereikalaujant audito mažoms įmonėms. Taip pat svarstoma a) įvesti naują užtikrinimo tipą, skirtą tik mažoms ir vidutinėms įmonėms, b) dukterinėms bendrovėms nustatyti privalomą užtikrinimo lygį dėl jų finansinių ataskaitų, kuris neviršytų užtikrinimo lygio, reikalaujamo grupės auditoriaus, bet būtų ne žemesnis nei „ribotos peržvalgos“ užtikrinimas.

Europos buhalterių federacija pateikė poziciją dėl šių EK dokumentų (lietuvių kalba, anglų kalba), kviečiame susipažinti.