Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų direktoratas 2007 m. sausio mėn. paskelbė Konsultaciją dėl auditoriaus atsakomybės ir jos įtakos Europos kapitalo rinkoms. Konsultacijoje svarstomi keli pasirinkimai: 1) viena piniginė riba ES lygiu, 2) riba priklausanti nuo audituojamos įmonės dydžio (rinkos kapitalizacija), 3) riba priklausanti nuo atlygio už auditą, 4) proporcinga atsakomybė (pagal teismo nustatytą auditoriaus padarytą žalą arba šalių susitarimu numatant audito atlikimo sutartyje).
Konsultacijoje skelbiama, kad 5 ES valstybėse narėse auditoriaus atsakomybės riba yra nustatyta, t. y. Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir Slovėnijoje. Europos buhalterių federacija (FEE) palaiko proporcingos atsakomybės idėją, nes auditoriai turi būti atsakingi už savo veiksmus, o, be to, tokio atsakomybės rėžimo įgyvendinimas galės skirtis priklausomai nuo skirtingų teisinių sistemų.
EK Konsultacija , jos I priedas ir II priedas.