Tarptautinės buhalterių federacijos narystės įsipareigojimų nurodymai (SMO) pateikia gaires esamoms ir būsimoms organizacijoms narėms padedant užtikrinti jų narių – buhalterių profesionalų – aukštos kokybės veiklą. Šiuo metu galiojantys SMO reglamentuoja organizacijų narių įsipareigojimus dėl kokybės užtikrinimo, tyrimų ir disciplinos sistemų, tarptautinių mokymosi standartų, tarptautinių audito standartų ir praktinių nurodymų, TBF Buhalterių profesionalų etikos kodekso, tarptautinių viešojo sektoriaus apskaitos standartų ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymo.
Kviečiame susipažinti su TBF narystės įsipareigojimų nurodymų apžvalga.